top of page
  • Снимка на автораЛилия Аспидова

Никога няма достатъчно лавандула или как да повишим добивите и качеството на маслотоЕтерично-маслените растения са познати на човечеството от древни времена. Използват се като лечебни и декоративни видове. Маслата им имат уникални свойства и се използват широко в различни индустрии: парфюмерна, фармацевтична, производство на алкохоли, хранително-вкусова, ароматерапия. Те се използват все по-често в медицината и ветеринарната медицина като алтернатива на антибиотиците.


Една от най-известните и широко разпространени многогодишни етеричномаслени култури в света е лавандулата. При спазване на агротехнологичните практики насажденията могат да се експлоатират 20 или повече години.


Маслото от лавандула представлява сложна многокомпонентна смес от органични съединения с различна химична природа и висока биологична и физиологична активност. Основните компоненти, определящи качеството му са линалилацетат и линалоол.

Лавандулата е чувствителна към климатичните условия, хранителния режим, в същото време не е взискателна към влажността - излишната влага води до намаляване на съдържанието на етерично масло в суровината, също и промени в състава на компонентите. От друга страна, водозадържащата способност на растителните тъкани е един от основните показатели за тяхното функционално състояние, под въздействието на неблагоприятни фактори на околната среда, особено при ниски температури.


Невъзможно е успешното култивиране и получаване на високи добиви от лавандула без познаване на биологичните й характеристики и изискванията към условията на околната среда.


Лавандулата може да се развива добре в полски условия, но през зимата без снежна покривка може да пострада от силните студове. Температурните колебания, както и тяхната продължителност оказват неблагоприятен ефект върху растенията. Продължителните дъждове през пролетта и началото на лятото играят съществена роля в развитието на етерично-маслената култура.


По време на сушата синтезираното етерично масло изпълнява протектираща роля, например предпазва растенията от прегряване. В същото време нивото на изпаряване на етеричното масло надвишава неговия синтез. При продължително излагане на високи температури това неминуемо води до намаляване на съдържанието му в биомасата на културата.


Всички тези фактори в крайна сметка се отразяват на добива и качеството на маслото.

Един от възможните начини за решаване на тези проблеми е използването на екзогенни физиологично активни вещества с насочено действие. Научно-практически изследвания през последните години разкриват все по-голям успех в приложението им за повишаване продуктивността на етеричномаслените култури и реализиране на генетичния потенциал на сортовете при специфични условия на неблагоприятни фактори на околната среда. Използването им в съвременното агропромишлено производство допринася за изпълнението на най-важната задача - адаптирането на растенията към условията на тяхното отглеждане, както и за получаване на значително по-големи добиви с високо качество.


Екологично чист метод за повишаване устойчивостта на лавандула към измръзване и суша – физиологично активни вещества, съдържащи се в продукти, повишаващи адаптивния потенциал на растенията са EPIN-EXTRA и CIRCON.


Уникалността на EPIN-EXTRA се състои в това, че активното вещество 24-епибрасинолид се получава от естествен ергостерин – провитамин D2, по патентована технология. Механизмът на действие на епибрасинолида се основава на непряко действие чрез хормоналната система, влияе върху активността и биосинтеза на ензимите и има разностранно действие върху растението. През периода на излизане от покой растенията лавандула са най-чувствителни към неблагоприятните фактори на околната среда. Приложението на EPIN-EXTRA през пролетта не само помага на растенията да се адаптират, но и активира растежа на листната маса, събуждайки спящи пъпки.

CIRCON – смес от хидроксиканелени киселини и техните производни, които са естествени полифеноли, изолирани от Echinacea purpurea.

При стресови условия CIRCON насърчава синтез на биологично активни съединения, които повишават имунитета на растенията. Намалява изпарението на влагата от повърхността на листата, както и стимулира бързия растеж на кореновата система и по този начин не само предотвратява загубата на биомаса по време на суша, но и осигурява значително увеличение на добива, насърчавайки растения лавандула към обилен цъфтеж и синтез на маслото.

Тези препаратите са познати от 30 години в практиката и се използват успешно в растениевъдството.


През 2021 година EPIN-EXTRA и CIRCON за пръв път са използвани върху лавандулови полета в Добружа.

Агротехника като бонус

Етеричните масла се натрупват в различни растителни органи (съцветия, листа, стъбла), тяхното съдържание, а понякога и химичен състав се променят по време на развитието. Най-високо съдържание се отбелязва във фазите на най-активното протичане на жизнените процеси - формирането и развитието на генеративните органи.


В съвременното растениевъдство окосяването на лавандулата започва във фазата на масов цъфтеж на растенията, когато броят на отворените цветове в съцветието е най-малко 50%. Продължителността на цъфтежа и прибирането на реколтата по правило не надвишава 15 дни. Промишленият добив и съставът на етеричното масло от лавандула се влияят от метеорологичните условия, особено дъждовно и облачно време.


През последните две години в Добружанска област моментът на прибиране на реколтата във фазата на масов цъфтеж се характеризираше с точно такива неподходящи условия, което несъмнено се отразява на количеството и качеството на полученото масло.


В търсене на решение се обърнахме за съвет към специалисти от Всеруския научно-изследователски институт по лечебни и ароматни растения (ВИЛАР). В резултат на задълбочено проучване ни беше дадена препоръка: да започнем окосяване в началото на цъфтежа. Специалисти от ферми на ВИЛАР подчертаха, че техният практически опит убедително доказва, че прибирането на лечебни и ароматни растения в началото на цъфтежа дава най-добри резултати по отношение на количеството и качеството на продукцията.


Следвайки препоръките, производител в района на Добружа събра лавандула по време на началото на цъфтежа, след като успя да добие биомаса от повечето парцели преди началото на дъждовния период.


Резултати

През 2021 г. в района на Добруджа производителите са успели да добият от 2 до 6 литра лавандулово масло на декар.

Използването на CIRCON и навременното прибиране на реколтата в началото на цъфтежа доведе до увеличаване на полученото количество масло до 10 литра на декар.


В сравнение с 2020 г., която се характеризираше със сходни климатични условия през вегетационния период, качеството на полученото масло през 2021 г. се подобри значително. Така съдържанието на един от компонентите, които определят цената на маслото на пазара – линалилацетат (Lynalyl acetate), нарасна от 26-28% (което е под стандарта: БДС 30-42%) на 30-32%.


Количеството и качеството на полученото масло толкова зарадваха фермера, че той реши да не спира дотук, а да продължи да усъвършенства технологията за отглеждане на лавандула.


След прибиране на реколтата насажденията бяха третирани с тор, съдържащ микроорганизми, които насърчават цъфтежа, заедно с CIRCON. И, о, чудо! Растенията отново са цъфнали. Това ни доведе до извода, че по време на един сезон е възможно да се получат две реколти, дори и като по-малко количество във втората, отколкото в първа.


Низки разходни норми: EPIN-EXTRA 5 ml/dka, CIRCON 4 ml/dka напълно оправдават използването им в лавандулови полета.

Съвместно със специалисти от ВИЛАР и производител на микробиологични торове, разработихме програма за сезон 2022 г., чиито ключови точки са:

1. Активизиране и засилване на развитието на растенията в периода на излизане от покой след зимата. Което, според нашето предположение, ще позволи на растенията да влязат в фаза на цъфтеж по-рано, а фермерът ще получи възможност да прибере първата реколта и да има време да обработи нивите преди началото на дъждовния период.

2. Третирането на растенията преди началото на дъждовния период ще позволи на растенията да натрупат сили за нов цъфтеж, който трябва да настъпи по-рано в сравнение с периода през 2021 г., тъй като периода ще се измести. Това ще позволи второ косене преди началото на периода на покой.

Със сигурност ще публикуваме новини от полетата и резултатите от тях.


Следете статиите в БЛОГА и се присъединете към успешните фермери, а ние ще ви помогнем за това!


Благодарим на Галина Пушкина (ВИЛАР, Русия), Валентин Савов (РОМБ ООД) и Велмира Димитрова (научно-изследователска лаборатория НЕЛИ) за съдействието им при решаването на научните и производствените казуси при отглеждането на лавандула.

53 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page