top of page

Актуална, систематизирана информация, статии и публикации за приложение на препаратите на основните култури отглеждани в страната

В наши дни по цял свят се провеждат изследвания за намаляване токсичният ефект от пестицидите. Отделя се специално внимание за създаването на стимуланти за устойчивост към болести от природен произход. Тези вещества, освен стимулация на растежа и развитието, активира собствената имунна система на растенията, осигурява защита от болести и вредители, абиотически стрес и изкуствени замърсявания (засушаване, преовлажняване, засоляването на почвите, замърсяване с тежки метали, пестициди). Съвместното прилагане с пестициди в работни разтвори значително намалява количеството вредители. В същото време биорегулаторите подобряват притока на пестициди в растенията, което позволява да се намали нормата за разход на пестициди с 20-50%, или намаляване количеството обработки. При това се увеличава реколтата, съдържанието на протеин, въглехидрати, мазнини, витамини и други полезни съставки.
Нашите многогодишни производствени опити с пшеница, царевица, слънчоглед, рапица, захарно цвекло потвърждават високата ефективност от прилагането на биорегулатори Епин-Екстра и Циркон, торове със органичен силиций Силиплант, включително при съвместно прилагане с пестициди. Опитите показват:
- намаляване с 20-30 % обема на пестицидите,
- в благоприятни условия увеличаване на реколтата с 20-70%, при засушаване – с 8-12%,
- увеличаване количеството на захари, протеини, мазнини (с 2-7% при рапицата).
ПШЕНИЦА
СЛЪНЧОГЛЕД
ЛОЗЯ
ОВОЩНИ и ЯГОДИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
БОСТАН
bottom of page