top of page

FEROVIT

Универсален стимулатор на фотосинтезата и дишането, съдържа желязо в амино-хелатна форма (75 g/l) и азот (40 g/l), елементи, необходими за активното протичане на процеса на фотосинтеза и защита срещу хлороза, причинена от различни условия (липса на светлина, засоляване на почвата, ниска температура, дисбаланс на хранителните елементи или тяхната недостатъчност, заразяване с вредители и болести и др.).
Съставки (г/л): желязо аминохелат - 75 g/l; азот (амидна форма, лесно усвояема през листата) - 40 g/l.
Добре познато е, че микроелементите са регулатори на обмяната на веществата в растенията. FEROVIT – листен тор, в който желязо свързано с аминокиселина Глицин. В комплекса с амидна форма на азот, лесно усвояема през листата, ускорява растежа, развитието на листната масата, в случая недостиг на желязо бързо възстановява растенията.
Начин на употреба:
FEROVIT се използва успешно при всички култури чрез опръскане (1,5-2,0 мл/л). 
Резултат от използването на FEROVIT:
- пълно развитие на растенията,
- увеличаване реколтата средно с 15-25%,
- предотвратяване заболяванията, причинени от недостиг на желязо,
- подобряване декоративните качества на растенията.
bottom of page