top of page
CIRCON
Патентованият оригинален биорегулатор (0,1 г/л смес от група хидроксиканелени киселини).
В основата на действие на препарат CIRCON е уникални свойства на хидроксиканелени киселини, а именно, кафеена киселина и нейните производни цикориева и хлорогенова киселини, извлечени от ехинацея пурпурея (Echinacea purpurea) по оригиналната производствена технология.
Хидроксиканелени киселини принадлежат към групата на С6-С3 фенолни съединения (ФС), които са разпространени в растенията. Една от най-важните функции на ФС е да участва в дишането на растенията, затова те са наречени "кръвта на растенията" (В.И.Палладин).
Характерна особеност на хидроксиканелени киселини – молекулите съществуват в две форми: цис- и транс-изомери. При повишаване УВ-излъчения транс-формите се преобразуват в по-богати на енергия цис-форми, които активират процеси на растежа, същевременно защитават клетките от УВ-излъчване и засушаване.
При обратния преход към транс-изомера преобразуването абсорбира енергия, която се използва за физиологични процеси.
CIRCON намалява въздействието от ензима (ауксин оксидаза), който оказва влияние на изработката на фитохормон в растението, като способства за натрупване и увеличаване концентрацията на ауксин, произвеждан от самото растение:
  • повишава на 10-20% кълняемостта на семената;
  • стимулира бързото вкореняване и развитие на кореновата система;
  • стимулира цъфтежа и плодообразуването.
Многогодишни експерименти потвърждават, че CIRCON оказва имуностимулиращо и противовирусно въздействие:
  • спира развитието и разпространението на гъбични и вирусни заболявания по растенията.
CIRCON оказва антиоксидантно въздействие, като свързва йоните на тежки метали в стабилни комплекси и ги лишава от каталитично действие:
  • намалява съдържанието на тежки метали, радионуклиди, нитрати, пестициди.
Хидроксиканелени киселини инхибират свободно-радикални процеси, намалява  риска от възникване на мутации.
При отглеждането на растенията с CIRCON се получават по-високи добиви с отлични биологически и търговски качества, съхраняват се дълго време без да губят полезните си свойства, използват се с успех при производството на детски и диетични храни, както и в медицината при приготвянето на лекарства.
ОСИГУРЯВА 100% БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ, НАСЕКОМИТЕ И ЗАПАЗВА ОКОЛНАТА СРЕДА. Оценка за остатъчни количества в продукта не се изисква.
Препоръчва се прилагането на препарата при по-високи температури и засушаване.
Начин на прилагането: 
  • третиране на семена преди сеитба;
  • листно с възможността да се използва съвместно с торове и пестициди, като същевременно съкращава броя на обработките и намалява до 30% обема на използваните пестициди, а също така и техният токсичен ефект;
  • със система за капково напояване.
bottom of page