top of page

ЦАРЕВИЦА

Производствен опит с царевица
2012 г. Руска Федерация, Краснодар. Условия:
- едно поле 12 ха,
- излужени черноземи,
- екстремално високи температури (+400С на сянка),
- еднократна обработка в фаза 3-5 същински листа,
- разходи за обработка - 4 евро/ха
КОНТРОЛ
Предложените препарати и комбинацията им с пестициди и торове дават висок ефект, когато се използва, както в традиционната технология за отглеждане на растения, така и в областта на технологиите за "биологично" земеделие.
bottom of page